ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

posted Jul 24, 2018, 2:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครุผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 24, 2018, 2:44 AM
Comments