ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว

posted Nov 18, 2017, 8:32 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ปี พ.ศ.2560 ตามรายละเอียดดังแนบ

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Nov 18, 2017, 8:32 PM
Comments