ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

posted Feb 28, 2018, 12:32 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
Comments