ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกายหลักสูตรพยาบาล

posted Jan 4, 2018, 6:57 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 13, 2018, 12:01 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกายหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1.ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2.ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโคตาทั่วไป
3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านกาคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทุนสถาบันพระบรมราชชนก
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้