ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกายหลักสูตรพยาบาล

โพสต์4 ม.ค. 2561 06:57โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2561 00:01 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกายหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1.ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2.ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโคตาทั่วไป
3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านกาคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทุนสถาบันพระบรมราชชนก
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้