ประก่าศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562

posted Jun 14, 2019, 1:13 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 14, 2019, 1:13 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประก่าศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
scan.pdf
(770k)
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jun 14, 2019, 1:13 AM