ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

posted May 23, 2018, 2:46 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับดอนข้าราชการท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
May 23, 2018, 2:48 AM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
May 23, 2018, 2:46 AM
Comments