ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ตามมาตรา 38 ค. (2))

posted Jul 10, 2018, 1:55 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 10, 2018, 1:55 AM ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 10, 2018, 1:55 AM