ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ (กรณีครองตำแหน่ง)

posted Sep 5, 2018, 10:53 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Sep 5, 2018, 10:53 PM
Comments