ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว

posted Nov 16, 2017, 6:25 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 16, 2017, 6:27 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ปี2560 ตามรายละเอียดที่แนบ
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Nov 16, 2017, 6:25 AM
Comments