ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ (24/6/63)

posted Jun 24, 2020, 12:08 AM by spm20 channel   [ updated Jun 24, 2020, 12:09 AM ]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
Ċ
spm20 channel,
Jun 24, 2020, 12:08 AM