ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

posted Jul 21, 2018, 12:28 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 21, 2018, 12:29 AM ]
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 21, 2018, 12:28 AM
Comments