ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

posted Feb 26, 2018, 12:42 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 26, 2018, 12:43 AM ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Feb 26, 2018, 12:42 AM
Comments