ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

posted Jan 24, 2020, 12:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 24, 2020, 1:00 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (สาย 1) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 24, 2020, 12:59 AM