ประกาศรับสมัครสอบคัดเลืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (โรงเรียนหนองหัวดูปวงประชานุเคราะห์)

posted Aug 30, 2020, 10:59 PM by spm20 channel   [ updated Aug 30, 2020, 11:20 PM ]

ที่ ๑/๒๕๖๓

รับสมัครสอบคัดเลืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ด้วยงบประมาณโรงเรียน

โรงเรียนหนองหัวดูปวงประชานุเคราะห์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐