ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง

posted Apr 24, 2019, 1:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Apr 25, 2019, 11:31 PM ]
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2 ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 และรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (1)  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ