ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (เพิ่มเติม)

posted Aug 1, 2018, 12:18 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 1, 2018, 12:18 AM ]
 สำนักงานเขตพืท้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้