ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

posted Mar 13, 2018, 12:13 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 13, 2018, 12:21 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดที่แนบ
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Mar 13, 2018, 12:13 AM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Mar 20, 2018, 9:26 PM
Comments