ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

posted Jun 28, 2020, 5:41 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 28, 2020, 5:44 AM ]
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jun 28, 2020, 5:41 AM