ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

posted Jan 4, 2018, 10:39 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 4, 2018, 10:39 PM
Comments