ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สนง แบบที่ 1 (e-bidding) 20/2/62

posted Feb 20, 2019, 12:52 AM by spm20 channel   [ updated Mar 18, 2019, 2:05 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร ]
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรคอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562