ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างทั่วไป

posted Mar 31, 2018, 3:41 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561
ą
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Mar 31, 2018, 10:58 PM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Mar 31, 2018, 10:59 PM
Comments