ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

posted Aug 24, 2020, 11:56 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 24, 2020, 11:57 PM ]
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
scan0519.pdf
(3487k)
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Aug 24, 2020, 11:56 PM