ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์

posted Jan 4, 2018, 10:48 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 4, 2018, 10:48 PM
Comments