ประกาศแก้ไขอัตรากำลังตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอก

posted Jan 18, 2019, 9:16 PM by spm20 channel   [ updated Jan 18, 2019, 9:17 PM ]
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรื่อง แก้ไขประกาศอัตรากำลังตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รายละเอียดตามเอกสารแนบ