ประกาศจากโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน (7-10 พ.ค 62)

posted May 6, 2019, 7:23 PM by spm20 channel   [ updated May 9, 2019, 9:34 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร ]
ประกาศจากโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่  7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
Ċ
spm20 channel,
May 6, 2019, 7:23 PM
Comments