ประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 (One stop service)

posted Jun 27, 2018, 8:14 AM by spm20 channel   [ updated Jun 27, 2018, 8:15 AM ]
   ประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 ได้เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เข้ามาติดต่อ

Ċ
spm20 channel,
Jun 27, 2018, 8:14 AM