ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

posted Jun 4, 2018, 1:30 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป้นผู้ตรวจการเลือกตั้ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jun 4, 2018, 1:30 AM
Comments