เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจิตวิทยา

posted Oct 22, 2019, 1:22 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 22, 2019, 1:24 AM ]
       
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 มีประกาศคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์จากเดิมภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ไปเป็นวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Oct 22, 2019, 1:22 AM