ขอเชิญรับชมรายการแพร่ภาพออกอากาศสด

posted Jan 19, 2018, 2:42 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 20, 2018, 6:34 AM ]
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ขอเชิญชมรายการสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ออกอากาศสดวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 10.00-11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 19, 2018, 2:42 AM
Comments