ค่ายสร้างครู ปีที่ 10

posted Feb 21, 2018, 8:43 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  "ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอนปั้นครูสู่อนาคต" นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edu.cmu.ac.th

Comments