ร่างประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1

posted Jan 21, 2019, 1:23 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 21, 2019, 1:24 AM ]
ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 21, 2019, 1:23 AM