ประกวดราคาจ้างซ่อมแวมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (9/1/62)

posted Jan 8, 2019, 10:23 PM by spm20 channel   [ updated Jan 8, 2019, 10:25 PM ]
ประกวดราคาจ้างซ่อมแวมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9-1-62