ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม ต้น โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม

posted Jul 25, 2019, 8:27 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 25, 2019, 8:27 AM ]
1. ประกาศโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (  e-bidding )

Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 25, 2019, 8:27 AM
Ċ
สพม. ที่ยี่สิบ,
Jul 25, 2019, 8:27 AM