ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

posted Feb 7, 2018, 8:33 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 7, 2018, 8:34 PM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการ พร้อมโปรแกรมสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Feb 7, 2018, 8:33 PM
Comments