ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ

posted Jan 21, 2019, 1:17 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 21, 2019, 1:19 AM ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 21, 2019, 1:17 AM