ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่องราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

posted Aug 8, 2019, 4:13 AM by ธิดาวรรณ ป้อมสุวรรณ


ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม ต้น โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม

posted Jul 25, 2019, 8:27 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 25, 2019, 8:27 AM ]

1. ประกาศโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (  e-bidding )

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีกันงบประมาณปี พ.ศ.2560

posted Jul 11, 2019, 1:10 AM by สพม. ที่ยี่สิบ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีกันงบประมาณปี พ.ศ.2560 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเชล) โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

posted Apr 18, 2019, 3:14 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Apr 18, 2019, 3:18 AM ]

ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเชล)

ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

posted Jan 23, 2019, 12:53 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 23, 2019, 12:53 AM ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ร่างประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1

posted Jan 21, 2019, 1:23 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 21, 2019, 1:24 AM ]

ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ

posted Jan 21, 2019, 1:17 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 21, 2019, 1:19 AM ]

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ(15/1/62)

posted Jan 15, 2019, 2:02 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jan 15, 2019, 2:03 AM ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี  (15/1/62)

1-10 of 28