ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนฯ(e-Bidding)

posted Sep 16, 2018, 8:08 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Sep 16, 2018, 8:08 PM ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 (e-Bidding)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดตื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

posted Sep 7, 2018, 3:07 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Sep 7, 2018, 3:11 AM ]

 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดตื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน กรณีเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ฯ

posted Aug 28, 2018, 2:21 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Aug 28, 2018, 2:23 AM ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน กรณีเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21/8/2561

posted Aug 22, 2018, 2:36 AM by สพม. ที่ยี่สิบ

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21/8/2561

ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

posted Jun 25, 2018, 9:11 PM by สพม. ที่ยี่สิบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดที่แนบ

ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

posted Jun 25, 2018, 9:05 PM by สพม. ที่ยี่สิบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ตามรายละเอียดที่แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

posted Apr 30, 2018, 1:50 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ตามรายละเอียดที่แนบนี้

ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

posted Apr 30, 2018, 1:47 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดจ้างอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษ (ฺBoot camp) ตามรายละเอียดที่แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

posted Feb 7, 2018, 8:33 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 7, 2018, 8:34 PM ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการ พร้อมโปรแกรมสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

posted Jan 29, 2018, 7:51 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ประกา่ศเรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฎิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1-10 of 10