ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศครุภัณฑ์ห้องสมุด

posted Aug 28, 2020, 8:51 PM by spm20 channel   [ updated Aug 28, 2020, 8:52 PM ]

ประกาศครุภัณฑ์ห้องสมุด

ประกาศครุภัณฑ์เขตฯ

posted Aug 28, 2020, 8:49 PM by spm20 channel   [ updated Aug 28, 2020, 8:50 PM ]

ประกาศครุภัณฑ์เขตฯ

วิจารร่างครุภัณฑ์ดนตรี

posted Aug 28, 2020, 8:45 PM by spm20 channel

วิจารร่างครุภัณฑ์ดนตรี

ประกาดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (e-bidding)

posted Aug 23, 2020, 7:05 AM by spm20 channel   [ updated Aug 23, 2020, 7:09 AM ]

ประกาดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (e-bidding)

วิจารณ์ร่างประกาศครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

posted Aug 19, 2020, 2:52 AM by spm20 channel   [ updated Aug 19, 2020, 2:53 AM ]

วิจารณ์ร่างประกาศครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สพม 20

วิจารณ์ร่างประกาศครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้

posted Aug 19, 2020, 2:52 AM by spm20 channel   [ updated Aug 19, 2020, 2:52 AM ]

วิจารณ์ร่างประกาศครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ สพม 20

ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

posted Aug 19, 2020, 2:51 AM by spm20 channel   [ updated Aug 19, 2020, 2:51 AM ]

ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สพม 20

ราคากลางครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้

posted Aug 19, 2020, 2:50 AM by spm20 channel   [ updated Aug 19, 2020, 2:50 AM ]

ราคากลางครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ สพม 20

ราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

posted Aug 19, 2020, 2:49 AM by spm20 channel   [ updated Aug 19, 2020, 2:50 AM ]

ราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สพม 20

ราคากลาง-ครุภัณฑ์โฆษณา

posted Aug 19, 2020, 2:48 AM by spm20 channel   [ updated Aug 19, 2020, 2:49 AM ]

ราคากลาง-ครุภัณฑ์โฆษณา สพม 20

1-10 of 64