ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเชล) โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

posted Apr 18, 2019, 3:14 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Apr 18, 2019, 3:18 AM ]

ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเชล)

ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

posted Jan 23, 2019, 12:53 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 23, 2019, 12:53 AM ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ร่างประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1

posted Jan 21, 2019, 1:23 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 21, 2019, 1:24 AM ]

ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ

posted Jan 21, 2019, 1:17 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 21, 2019, 1:19 AM ]

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ(15/1/62)

posted Jan 15, 2019, 2:02 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jan 15, 2019, 2:03 AM ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี  (15/1/62)

ประกวดราคาจ้างซ่อมแวมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (9/1/62)

posted Jan 8, 2019, 10:23 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jan 8, 2019, 10:25 PM ]

ประกวดราคาจ้างซ่อมแวมสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9-1-62

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

posted Jan 8, 2019, 7:18 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jan 8, 2019, 7:18 PM ]

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกวดชื้อรถยนต์โดยสารขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) ฯ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี

posted Jan 7, 2019, 7:12 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jan 7, 2019, 7:56 PM ]

ประกวดชื้อรถยนต์โดยสารขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

posted Jan 7, 2019, 7:03 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jan 7, 2019, 7:04 PM ]

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27/12/61)

posted Dec 26, 2018, 8:31 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Dec 26, 2018, 8:31 PM ]

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27/12/61)

1-10 of 23