ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563

posted Mar 18, 2020, 1:44 AM by ทิพยวัลย์ สารีโท

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

งบทดลองเดือนมกราคม 2563

posted Mar 18, 2020, 1:37 AM by ทิพยวัลย์ สารีโท

เผยแผ่งบทดลอง

งบทดลองเดือนธันวาคม

posted Mar 18, 2020, 1:33 AM by ทิพยวัลย์ สารีโท   [ updated Mar 18, 2020, 1:39 AM ]

เผยแพร่งบทดลอง

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563

posted Mar 17, 2020, 1:54 AM by ทิพยวัลย์ สารีโท   [ updated Mar 18, 2020, 1:41 AM ]

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม

posted Mar 17, 2020, 1:42 AM by ทิพยวัลย์ สารีโท   [ updated Mar 18, 2020, 1:41 AM ]

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

ประกาศโรงอาหาร500ที่นั่งสว

posted Mar 5, 2020, 2:13 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Mar 5, 2020, 2:13 AM ]

ประกาศโรงอาหาร500ที่นั่งสว

1-10 of 35