ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

งบทดลองเดือนมิถุนายน

posted Jul 13, 2020, 9:12 PM by ทิพยวัลย์ สารีโท

การเปิดแผ่เผยข้อมูลงบทดลองสู่สาธารณะ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา 3 เม.ย- มิ-ย

posted Jul 10, 2020, 3:11 AM by spm20 channel   [ updated Jul 10, 2020, 3:11 AM ]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็ฯหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม

posted Jun 28, 2020, 9:57 PM by ทิพยวัลย์ สารีโท

การเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนฯ

posted Jun 26, 2020, 12:56 AM by spm20 channel   [ updated Jun 26, 2020, 12:56 AM ]

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (operating system)

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

posted Jun 10, 2020, 8:48 AM by spm20 channel   [ updated Jun 10, 2020, 8:48 AM ]

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบทดลองเดือนเมษายน

posted May 25, 2020, 12:51 AM by ทิพยวัลย์ สารีโท

เผยแพร่งบทดลองเดือนเมษายน 2563

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563

posted Mar 18, 2020, 1:44 AM by ทิพยวัลย์ สารีโท

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

งบทดลองเดือนมกราคม 2563

posted Mar 18, 2020, 1:37 AM by ทิพยวัลย์ สารีโท

เผยแผ่งบทดลอง

งบทดลองเดือนธันวาคม

posted Mar 18, 2020, 1:33 AM by ทิพยวัลย์ สารีโท   [ updated Mar 18, 2020, 1:39 AM ]

เผยแพร่งบทดลอง

1-10 of 42