คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี63

posted Aug 26, 2020, 11:04 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 26, 2020, 11:05 PM ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Aug 26, 2020, 11:04 PM