การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563

posted Jul 31, 2020, 10:30 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 31, 2020, 10:31 PM ]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2020, 10:30 PM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2020, 10:30 PM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2020, 10:30 PM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2020, 10:30 PM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2020, 10:30 PM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2020, 10:30 PM