การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

posted Jan 16, 2018, 10:49 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 16, 2018, 10:51 PM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ขอประชาสัมพันธ์การการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 29, 2018, 7:30 PM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 16, 2018, 10:49 PM
Comments