การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี 2561

posted Jan 12, 2018, 2:48 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 12, 2018, 11:41 PM ]
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ขอแจ้งเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 12, 2018, 2:48 AM
Comments