การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561

posted Jul 31, 2018, 7:57 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 31, 2018, 7:58 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ขอแจ้งเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jul 31, 2018, 7:57 AM