การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

โพสต์13 พ.ย. 2560 07:20โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2560 07:23 ]
สพม.20 ขอแจ้ง
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารที่แนบมานี้


Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
13 พ.ย. 2560 07:20
Comments