แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว

posted Dec 7, 2017, 1:20 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูู้สอน ปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Dec 7, 2017, 1:20 AM
Comments