หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการ

posted Dec 17, 2019, 7:16 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Dec 17, 2019, 7:17 PM ]
สำนักงาน กคศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
scan0206.pdf
(2571k)
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Dec 17, 2019, 7:16 PM