หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

posted Jan 9, 2018, 7:37 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 12, 2018, 2:53 AM ]
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามรายละเอียดแนบ

Ċ
v22_2560.pdf
(9132k)
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 9, 2018, 7:37 PM
Ċ
w20.pdf
(489k)
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 9, 2018, 7:37 PM
Ċ
w21.pdf
(1261k)
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 9, 2018, 7:39 PM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Jan 9, 2018, 7:39 PM
Comments