บัญชีรายชื่อผอ.และรองผอ. เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

posted Oct 16, 2017, 2:54 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 17, 2017, 5:45 PM ]

 

บัญชีรายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ นำเสนอวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส.พ.อ โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Oct 16, 2017, 2:54 AM
Ċ
เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร,
Oct 17, 2017, 5:44 PM
Comments