บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สพม.20

posted Dec 19, 2019, 11:31 PM by spm20 channel   [ updated Dec 19, 2019, 11:33 PM ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สพม.20.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สพม.20.pdf