บัญชีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ย้ายต่างเขต)

posted Feb 20, 2020, 9:16 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 21, 2020, 12:16 AM ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ขอแจ้งรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทา่งการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ย้ายต่างเขต)