คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) ลง 25 ต.ค 2561

posted Oct 30, 2018, 8:59 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Oct 30, 2018, 11:14 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลง 25 ต.ค 2561

Ċ
สพมยี่สิบ อุดรธานี,
Oct 30, 2018, 8:59 PM