ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่สนใจศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

posted Jan 28, 2020, 12:50 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jan 28, 2020, 12:51 AM ]

 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่สนใจศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

posted Jan 24, 2020, 12:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 24, 2020, 1:00 AM ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (สาย 1) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศปริมาณงานอัตรากำลังข้าราชการครู ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา

posted Jan 14, 2020, 5:58 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jan 14, 2020, 5:59 AM ]

 ประกาศปริมาณงานอัตรากำลังข้าราชการครู ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัณของสัญญาฯ

posted Jan 9, 2020, 8:47 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jan 9, 2020, 8:48 PM ]

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัณของสัญญาฯ

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) พ.ศ.2563 [ย้ายในสังกัด]

posted Jan 7, 2020, 9:20 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jan 7, 2020, 9:22 PM ]

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) พ.ศ.2563 [ย้ายในสังกัด]

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) พ.ศ.2563 [สังกัดอื่น]

posted Jan 7, 2020, 9:19 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jan 7, 2020, 9:21 PM ]

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) พ.ศ.2563 [สังกัดอื่น]

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 รอบที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

posted Jan 5, 2020, 6:39 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jan 5, 2020, 6:39 PM ]

 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12  รอบที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สพม.20

posted Dec 19, 2019, 11:31 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Dec 19, 2019, 11:33 PM ]

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สพม.20.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สพม.20.pdf 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

posted Dec 17, 2019, 10:26 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Dec 17, 2019, 10:27 PM ]

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการ

posted Dec 17, 2019, 7:16 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Dec 17, 2019, 7:17 PM ]

สำนักงาน กคศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1-10 of 105