ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดโครงการบริหารจัดการขยะ

posted Sep 6, 2018, 5:26 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 6, 2018, 5:28 PM ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ขอแจ้งผลการประกวดโครงการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่นสถานศึกษาประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(เพิ่มเติม20/08/2561)

posted Aug 20, 2018, 7:05 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Aug 20, 2018, 7:06 AM ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(เพิ่มเติม) 20/08/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

posted Aug 10, 2018, 9:04 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Aug 10, 2018, 9:05 PM ]

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน.pdf

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ประจำปี 2561 31/7/2561

posted Aug 8, 2018, 12:07 AM by สพม. ที่ยี่สิบ

       
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ประจำปี 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (เพิ่มเติม)

posted Aug 1, 2018, 12:18 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 1, 2018, 12:18 AM ]

 สำนักงานเขตพืท้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561

posted Jul 31, 2018, 7:57 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 31, 2018, 7:58 AM ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ขอแจ้งเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

posted Jul 24, 2018, 2:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครุผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

posted Jul 21, 2018, 12:28 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 21, 2018, 12:29 AM ]

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 56