ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

posted Aug 10, 2018, 9:04 PM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Aug 10, 2018, 9:05 PM ]

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน.pdf

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ประจำปี 2561 31/7/2561

posted Aug 8, 2018, 12:07 AM by สพม. ที่ยี่สิบ

       
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ประจำปี 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (เพิ่มเติม)

posted Aug 1, 2018, 12:18 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 1, 2018, 12:18 AM ]

 สำนักงานเขตพืท้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561

posted Jul 31, 2018, 7:57 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 31, 2018, 7:58 AM ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ขอแจ้งเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

posted Jul 24, 2018, 2:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครุผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

posted Jul 21, 2018, 12:28 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 21, 2018, 12:29 AM ]

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ตามมาตรา 38 ค. (2))

posted Jul 10, 2018, 1:55 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 10, 2018, 1:55 AM ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

รายงานการประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2561

posted Jul 10, 2018, 12:50 AM by สพม. ที่ยี่สิบ   [ updated Jul 10, 2018, 12:52 AM ]

รายงานการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2561 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครุผู้ทรงคุณ่าแห่งแผ่นดิน

posted Jul 9, 2018, 8:49 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ  2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา

posted Jun 28, 2018, 9:34 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 28, 2018, 9:34 PM ]

              ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๐  ได้กำหนดจัดพิธีมอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๐  ในวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  โดยพิธีจะเริ่มในเวลา  ๐๙.๐๐  น.  นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมพิธี  ภายในเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  หอประชุมพุทธรักษา  หากเลยเวลาที่กำหนด  ท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี ตามรายละเอียดที่แนบมานี้


1-10 of 52