ข่าวประชาสัมพันธ์


ให้โรงเรียนในสังกัดยืนภาษี ภงด. 91

โพสต์7 ส.ค. 2560 00:16โดยadmin spm20   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2560 00:35 ]

เฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร และในปี 2560 มีนโยบายเปิดเพิ่มอีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (สพม.20) ได้รับเลือกให้เปิด จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนราชินูทิศ 2 ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนด้านกีฬา โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการจะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้น ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2560 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์-กีฬา ส่วนโรงเรียนราชินูทิศ 2 จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ในภาคเรียนที่ 1/2561 โดยเปิดสอนประเภทกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงทั้ง 2 โรงเรียน สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ เลขที่ 177 หมู่ 2 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000 โทรศัพท์ 042-123115 โทรสาร 042-123116 หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.curriculum51.net และ www.upk.ac.th โดยส่งหลักฐานเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นวันสุดท้าย เปิดภาคเรียนในวันที่ 17 ตุลาคม 2560  ติดต่อที่

1-1 of 1