ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

posted Jun 4, 2018, 1:30 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป้นผู้ตรวจการเลือกตั้ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

posted May 31, 2018, 2:37 AM by สพม. ที่ยี่สิบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ประกาศย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม(ส่งต่างเขต)

posted May 25, 2018, 1:30 AM by สพม. ที่ยี่สิบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างภายหลังจากการพิจารณาย้าย จึงประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(ว่างเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

posted May 23, 2018, 2:46 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับดอนข้าราชการท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนฯ

posted Apr 30, 2018, 9:16 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

posted Apr 25, 2018, 8:38 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างทั่วไป

posted Mar 31, 2018, 3:41 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป สพม.20

posted Mar 29, 2018, 7:51 PM by สพม. ที่ยี่สิบ

 ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป สพม.20 (31 มีนาคม 2561)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว

posted Mar 28, 2018, 12:57 AM by สพม. ที่ยี่สิบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว

สถิติจำนวนผู้สมัครพนักงานราชการ

posted Mar 27, 2018, 11:44 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561

1-10 of 41