ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ การขายทอดสตลาดอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ก ของโรงเรียนหนองหานวิทยา

posted by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated ]

ประกาศ การขายทอดสตลาดอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ก ของโรงเรียนหนองหานวิทยา

ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)

posted Mar 20, 2020, 2:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 20, 2020, 2:45 AM ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

บัญชีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ย้ายต่างเขต)

posted Feb 20, 2020, 9:16 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 21, 2020, 12:16 AM ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ขอแจ้งรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทา่งการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ย้ายต่างเขต)

ผลคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

posted Feb 4, 2020, 7:00 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Feb 4, 2020, 7:01 PM ]

 ผลคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่สนใจศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

posted Jan 28, 2020, 12:50 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jan 28, 2020, 12:51 AM ]

 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่สนใจศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

posted Jan 24, 2020, 12:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 24, 2020, 1:00 AM ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (สาย 1) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศปริมาณงานอัตรากำลังข้าราชการครู ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา

posted Jan 14, 2020, 5:58 AM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jan 14, 2020, 5:59 AM ]

 ประกาศปริมาณงานอัตรากำลังข้าราชการครู ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัณของสัญญาฯ

posted Jan 9, 2020, 8:47 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jan 9, 2020, 8:48 PM ]

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัณของสัญญาฯ

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) พ.ศ.2563 [ย้ายในสังกัด]

posted Jan 7, 2020, 9:20 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jan 7, 2020, 9:22 PM ]

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) พ.ศ.2563 [ย้ายในสังกัด]

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) พ.ศ.2563 [สังกัดอื่น]

posted Jan 7, 2020, 9:19 PM by สพมยี่สิบ อุดรธานี   [ updated Jan 7, 2020, 9:21 PM ]

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) พ.ศ.2563 [สังกัดอื่น]

1-10 of 109