ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบใบสมัครกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ (รัฐ/เอกชน)

posted Oct 27, 2020, 3:46 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 3, 2020, 8:17 PM ]

แบบใบสมัครกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ (รัฐ/เอกชน) 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการสอบแข่งขันครูอัตราจ้าง (รร.หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์)

posted Sep 14, 2020, 8:55 AM by spm20 channel

ประกาศผลการสอบแข่งขันครูอัตราจ้าง (รร.หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์) 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (รร.หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์)

posted Sep 11, 2020, 1:28 AM by spm20 channel   [ updated Sep 11, 2020, 1:29 AM ]

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง รร.หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (โรงเรียนหนองหัวดูปวงประชานุเคราะห์)

posted Aug 30, 2020, 10:59 PM by spm20 channel   [ updated Aug 30, 2020, 11:20 PM ]


ที่ ๑/๒๕๖๓

รับสมัครสอบคัดเลืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ด้วยงบประมาณโรงเรียน

โรงเรียนหนองหัวดูปวงประชานุเคราะห์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี63

posted Aug 26, 2020, 11:04 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 26, 2020, 11:05 PM ]

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

posted Aug 24, 2020, 11:56 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 24, 2020, 11:57 PM ]

 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563

posted Jul 31, 2020, 10:30 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 31, 2020, 10:31 PM ]

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

posted Jun 28, 2020, 5:41 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 28, 2020, 5:44 AM ]

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและกลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ (24/6/63)

posted Jun 24, 2020, 12:08 AM by spm20 channel   [ updated Jun 24, 2020, 12:09 AM ]

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็๋นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

posted Jun 15, 2020, 4:38 AM by spm20 channel

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็๋นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1-10 of 126